Välkommen

anna_karin_elfstrand_2För några år sedan var tiden inne för mig att övergå från aktivt yrkesliv till aktivt privatliv på heltid. Nu vill jag gärna summera vad jag hållit på med i livet och tänka vidare på vad jag vill fortsätta att ägna mig åt. Först en tillbakablick där jag tar fram några pusselbitar, som har varit viktiga och forfarande betyder mycket för mig i livet.

Kyrkospel / Liturgiskt drama kom jag i kontakt med under gymnasietiden i mitten av 1950-talet. Denna form av drama i Svenska kyrkans församlingsarbete, har sedan följt mig genom åren. Jag skrev bl a Drama till glädje del I och II (Verbum 1991 och -93), som är en handbok med förslag till enkla gestaltningar av bibeltexter och psalmer, avsedda att framföras i gudstjänsten.

Utbildningarna i Uttryckande konstterapi och Gestaltterapi och själavård  på 1980-talet gav mig personligen nya utmaningar och kreativa infallsvinklar till livstolkning – och möjligheter att vägleda andra i personlig utveckling.

Bibliodrama upplevde jag första gången 1992 under en veckoslutskurs på Lilleskog – Skara stifts själavårdsinstitut. Det var för mig en ny metod för personlig upplevelse av bibeltexter tillsammans med andra i en grupp. Att ”läsa Bibeln med hela kroppen” är omtumlande och kan ge nya utsikter – och insikter – i trons sammanhang.

Lyrik – näring för själen. Klassiska och nutida författare, kända och mindre kända, kan i koncentrerad form ge känslan av igenkännande och samtidigt nya perspektiv på livet.

Att skriva har alltid  varit, och är forfarande, en stor inspirationskälla för mig. Under många år har jag skrivit mindre kyrkospel, men också andra texter och även en hel del dikter.

Under de senaste åren har jag skrivit om mina möten i fantasin med några personer i Nya Testamentet. Dessa berättelser är nu samlade i en e-bok, utgiven av Svenska kyrkan i Skövde (2013). Vinden blåser vart den vill –  Möten med människor – kända och okända –  i Palestina för två tusen år sedan.  www.svenskakyrkan.se/skovde/vinden

Fotografering har med åren blivit ett stort intresse. Motiven är, förutom barnbarnen och aktuella händelser, naturen och dess växtkraft och påminnelse om liv och död och liv igen.