Bibliodrama

Bibliodrama är en annorlunda form av bibelupplevelse i en grupp. Genom rollspel, improvisationer, rörelseövningar, avspänning, musik, måleri och samtal går man in i ett händelseförlopp i en bibeltext. Människorna i texten träder fram och blir verkliga. Vi som lever idag får möta olika bibliska personer och ”samtala” med dem. Det gäller inte bara välkända bibelpersoner utan också bifigurer, som man bara anar finns med i närheten. Vi blir på detta sätt personligen indragna i skeendet. Kanske får vi då plötsligt syn på vad som är väsentligt i våra liv just nu.

Utmaningen i bibliodramaarbetet är att vara trogen det skrivna ordet och samtidigt – tillsammans med gruppen - tänka oss in i de oskrivna händelser som kommer före eller efter det som står i texten. Vi kan också försöka se och uppfatta det som står mellan raderna. På detta sätt kan vi komma närmare både Bibelns människor och oss själva. Vi kan upptäcka både det som skiljer och det som förenar oss i avgörande händelser i livet.   

 

 

För mer information om bibliodrama och om bibliodramasällskapet:
www.bibliodrama.se