Vad är bibliodrama?

Björn Krondorfer

Bibliodrama innebär att återskapa Bibelns berättelser i små grupper med vuxna deltagare, som är intresserade av att förstå den bibliska traditionen genom en okonventionell metod. Det är att närma sig en bibeltext på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Deltagarna ”intervjuar” bibliska personligheter och identifierar sig med och samspelar med dem. I denna process, i detta skeende blir bibeltexterna levande.

Genom att läsa och gestalta bibelberättelser riktas uppmärksamheten mot det mänskliga livets alla områden. Det kan t ex gälla kriser och konflikter i familjer, glädje och problem i kommunikationen mellan män och kvinnor, vänner och fiender, Gud och människor.

I bibliodramatiska skeenden kan också urgamla dilemman aktualiseras – såsom rättvisa och orättfärdighet, frigörelse och landsflykt, kärlek och svek, födelse och död.

Bibliodrama innebär en kombination av att studera texterna och att dela med sig av personliga erfarenheter. Det är en välkänd metod i europeiska länder och även i USA.

Även om det existerar olikheter i metoder mellan dem som sysslar med bibliodrama, så betyder det för det mesta en process, då man med hjälp av en ledare återskapar ett händelseförlopp i en bibeltext, där människorna själva är aktiva deltagare. Det kan innebära improvisationer, meditationer, rollspel, samtal, drömarbete, rörelseövningar och avspänning.

Bibliodramaworkshops arrangeras inte för att övertyga människor om ”sanningen” i en viss trosåskådning. Snarare talar bibliodrama till både dem som är innanför och utanför traditionen, innanför och utanför församlingslivet. Bibliodrama är för alla människor som söker meningen i livet.

Vilka kan vara med? – Alla människor som har fler frågor än svar, som vill fördjupa sin kristna tro eller ta reda på vad den innebär, vana bibelläsare liksom de som är ovana. – Var och en som är villig att bli involverad inbjuds att vara med på denna upptäcktsfärd.

(Antal deltagare per grupp:  8 – 12 pers.)

 

 

Björn Krondorfer Assistant Professor of Religious Studies at St. Mary´s College of Maryland, Washington D.C. 

(Fri översättning av Anna-Karin Elfstrand)

 

 

www.bibliodrama.se /Litteratur/Artiklar