Liturgiskt drama

Att gestalta en bibeltext i ett enkelt rollspel eller en pantomim, att använda sin fantasi och inlevelseförmåga i fria dramatiseringar, att i intervjuns form tänka sig in i en biblisk persons tankar och känslor ¬– det kan innebära en ny upptäckt av Bibelns budskap. Därför kan drama användas, när man vill förkunna evangeliet, ”det glada budskapet”. Liturgiskt drama – kyrkospel – innebär att en bibeltext, en psalm eller en speltext gestaltas dramatiskt och kan ingå som en del i en gudstjänst.

Drama på grekiska betyder handling. Om jag inte bara läser en text utan också gör den – genom att gå in i en roll och agera, så förstår jag innehållet på ett djupare, personligare plan. Så är det också med åskådaren. Den som ser något hända, blir ofta berörd på ett helt annat sätt än den, som bara hör talas om något. – Drama är ett instrument, som kan få kropp och själ att samspela genom att jag deltar med både sinnen, intellekt, känslor, minnen och fantasi.

Bibeln handlar ofta om vanliga människor som lever sina vardagliga liv precis som vi, men som ibland, precis som vi, möter problem och ställs inför utmaningar och kanske svåra situationer, där utgången är oviss.

Bibeln innehåller ofta ett dramatiskt skeende – en kamp på liv och död mellan de onda och goda krafterna i tillvaron, en kamp där vi människor är indragna och måste välja sida. I dessa berättelser om vad som hände för flera tusen år sedan, kan vi känna igen oss själva och vad som händer runt omkring oss i samhället och i världen idag. Att gestalta detta livsdrama, som träder fram i Bibeln och i psalmer, hör hemma just i en gudstjänst t ex i ett kyrkospel/liturgiskt drama eller en musikal. Man kan också göra ett teaterstycke för en scen, när man vill aktualisera människans livsval, trosuppfattningar och sätt att leva.