Om AKE

anna_karin_elfstrandAnna-Karin Elfstrand (f.1940) är fil.mag. och var 1975-2005 lärare vid Komvux i Skövde i psykologi och svenska. Hon är också Diplomerad uttryckande konstterapeut och har gått en 2-årig kurs i Gestaltterapi och själavård.

Anna-Karin har varit engagerad i Svenska kyrkans dramaarbete sedan 1950-talet. Hon har deltagit i kurser i Liturgiskt drama under Olov Hartmans ledning och medverkat i Lunds Stifts Kyrkospel med Birgitta Hellerstedt Thorin och Ingemar Thorin som ledare. Sedan 1973 har hon medverkat vid olika arrangemang i Skara stift: stiftsdagar, dramadagar och kurser kring kristen tro och personlig utveckling. Hon har skrivit kyrkospel och en handbok – ”Drama till glädje I – II” (Verbum -91 och -93) – med enkla gestaltningar av kyrkoårets bibeltexter och psalmer.

1992 kom Anna-Karin i kontakt med Bibliodrama på kurser under ledning av bl a Ottar Reinertsen, präst, psykoterapeut och bibliodramatiker från Norge. Sedan dess har hon deltagit i flera bibliodramakurser och -konferenser både i Sverige och i Tyskland. Hon har också själv varit ledare vid workshops i bibliodrama i Skara stift.

Anna-Karin är medlem i Bibliodramasällskapet i Sverige, som fungerar i samverkan mellan, Svenska kyrkan, Svenska Missionskyrkan, Sensus och Bilda. För mer information se www.bibliodrama.se Vinden blåser vart den vill är en e-bok av Anna-Karin Elfstrand. Den kom ut i mars 2013 och är utgiven av Skövde församling. Den kan läsas på följande adress: www.svenskakyrkan.se/skovde/vinden En pdf-variant av boken – med enbart texterna – kan rekvireras direkt från ake@akeutveckling.se.

Kontakt Anna-Karin Elfstrand Storgatan 21 A 541 30 Skövde

Tel: 0500-41 85 33 Mobil: 0739-86 27 95 e-post: ake@akeutveckling.se