Uttryckande konstterapi

groddMänniskan har alltid varit en skapande varelse. Från tidernas början har hon strävat efter att förmedla sina tankar och känslor genom drama, musik, dans, bild och poesi. Alla de här konstnärliga uttrycksformerna använder symbolernas språk. Symbolens roll är just att synliggöra, översätta den inre föreställningsvärlden ¬ tankar, minnen, fantasier, känslor ¬ till den yttre världens konkreta uttryck. Detta är särskilt betydelsefullt, när det verbala språket inte räcker till, antingen vi har ett annat språk som modersmål och inte kan göra oss förstådda med ord, eller när orden tycks begränsa upplevelsen vi har haft och som vi vill förmedla. Ibland kan det man vill berätta vara så förbjudet och ångestladdat att det kan kännas omöjligt att säga, och då är det lättare att prata indirekt i bilder och metaforer.

vingfjadrarSjälva skapelseprocessen – att våga ge uttryck åt en inre upplevelse - kan verka befriande för oss. Det blir vad grekerna kallade ”katharsis” – rening.

De bilder vi skapar har ett budskap till oss – om oss själva. Om vi lyssnar och tar emot, kan vi få hjälp att utvecklas som människor. Vår inre vishet kan tala till oss i bilder och symboler på ett helande sätt. Bättre än våra ord berättar bilderna vad problemen och konflikterna i våra liv handlar om, men de kan också berätta om vår längtan och livsglädje och kärlek!

Uttryckande konstterapi kan användas i många personlighetsutvecklande och terapeutiska sammanhang:

  • Det kan vara en metod till personlig utveckling när man vill stärka sitt självförtroende eller bearbeta en aktuell kris.
  • Bildskapande för barn i skolan har inte bara ett pedagogiskt syfte men kan också ha en terapeutisk funktion.
  • I perioder av långvarig stress med psykosomatiska symtom kan uttryckande konstterapi öppna en väg till helande.
  • För psykiskt utvecklingsstörda är bildskapande, drama, musik och rörelse en källa till glädje och kreativ utveckling.
  • Bildterapi kan vara en metod vid behandling av s k post-traumatisk stress, för t ex krigsdrabbade människor ¬ både barn och vuxna.