Expressive Arts

Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi

 

 

*                    musik

*                    rörelse/dans

*                    bild

*                    poesi

*                    drama och kropp

 

I uttryckande konstterapi samlas de konstnärliga modaliteterna:

 

De verbala gränserna kompletteras med  nya kommunikationsformer. Processen inom eller mellan individerna avgör ögonblicket för byte av konstform.

 

En bild ger en klang ger en rörelse ger en strof ger en skulptur… Resan kan röra sig inåt. Individens historia av erfarenheter med dess effekter av föreställningar och förväntningar får språk. Resan kan röra sig utåt. Mot familjen, den förra eller den nuvarande. Beroende på målet.

 

Eller mot gruppen. Mot organisationen. Mot uppgiften. Nya innebörder lyfter till ytan. Hinder i tanken eller i känslan får form, så att de kan rämna och lämna plats för den frihet som ökar förmågan att vara kreativ och finna nya perspektiv!

 

Målet för de konstnärliga och kroppsinriktade terapierna:

 

*                    Människan skall ges möjlighet att utifrån sin naturliga förmåga till   
                      växt och utveckling öka förståelsen för sin egen, subjektiva,            
                      historia;

*                    Övervinna hinder i form av irrationell rädsla;

*                    Läka sina själsliga sår;

*                    Foga ihop sina olika delar till en sammanhängande, existentiell
                      helhet;

*                    Öka sin förmåga att tänka, känna och handla självständigt;

*                    Öka sin förmåga att njuta, leka att skapa.

 

Allt detta kallar vi Självutveckling.

 

 

2007-06-02

 

 

 

För mer aktuell information om kurser och utbildning:

Expressive Arts terapeut utbildning

www.expressivearts.se/