Leoparden

Han bär dej! Han bär dej!
Han har styrka och han är vis
Han vill dej väl
Han vet vad du behöver
vad du tänker och vad du vill. . .
Han anpassar farten
till vad du vågar
Han skyddar dej
från vargars farliga angrepp
Han är inte osårbar
men han är mycket snabb
smidig och stark!